Επικοινωνήστε μαζί μας

Allergan Aesthetics an AbbVie company

Μαρίνου Αντύπα 41-45
141 21, Νέο Ηράκλειο Αττικής

Τηλ. 214 4165555


Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών

Eπικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα-Παρασκευή),
09:00-17:00
Τηλ.: 214 4165579
Email: cs-allerganaesthetics.greece @abbvie.com

 


Αναφορά Ανεπιθύμητων Συμβάντων (Ελλάδα & Κύπρος)

Οι Ανεπιθύμητες Ενέργειες πρέπει να αναφέρονται στην Allergan Aesthetics an AbbVie company (τηλ.: 2144165555, email: greekpv@abbvie.com) και

Για περιστατικά από τη χρήση ιατροτεχνολογικού προϊόντος στην Ελλάδα στα τηλέφωνα: 2132040528/542 ή στην ιστοσελίδα: https://www.eof.gr/web/guest/ whitegeneral ή μέσω email στο: vigilancematerial@eof.gr και στην Κύπρο στα τηλέφωνα: 22 605785/735/572 ή μέσω email στο: cymda@mphs.moh.gov.cy.

Για περιστατικά από τη χρήση φαρμακευτικού προϊόντος στην Ελλάδα στο τηλέφωνο: 2132040337 ή στους ιστότοπους: http://www.eof.gr, https://www.kitrinikarta.gr και στην Κύπρο στα τηλέφωνα: 22 608607 ή στον ιστότοπο: www.moh.gov.cy/phs.


Ποιοτικά παράπονα για τα προϊόντα

Για ποιοτικά παράπονα σχετικά με τα προϊόντα μας, μπορείτε να επικοινωνείτε:
Tηλέφωνο: 214 41 65 555
Email: gr.complaints@abbvie.com


Allergan Aesthetics Global