Ιατρική εκπαίδευση

Προάγουμε την αριστεία στην ιατρική εκπαίδευση

Ο εκπαιδευτικός φορέας Allergan Medical Institute™ εργάζεται με αφοσίωση για να βοηθά τους επαγγελματίες υγείας να βελτιστοποιούν τα αποτελέσματα των θεραπευόμενων και να επιτυγχάνουν τα υψηλότερα επίπεδα κλινικής αριστείας μέσα από μια προσαρμοσμένη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική προσέγγιση.

Μια πληθώρα προγραμμάτων επιμόρφωσης παρέχονται στους επαγγελματίες υγείας για την προαγωγή των επιστημονικών γνώσεων και των τεχνικών δεξιοτήτων με σκοπό την ασφαλή χρήση των σκευασμάτων μας: προγράμματα επιμόρφωσης με πρακτική εξάσκηση, φόρουμ στρογγυλής τραπέζης, εθνικά συμπόσια, εκδηλώσεις με ζωντανή μετάδοση μέσω διαδικτύου, αποκλειστικό περιεχόμενο και συνεχής παροχή προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης.